Yapı Denetiminde

Uzmanlaşmış Kadro

Yapı Denetimi ile

Güvenli Yapılar

Yıkılmayan Hayaller için

Konart Yapı Denetim

Yapı Denetimi Nedir?

Can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun, kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetiminin sağlanması suretiyle çalışan bir sistemdir.

Bu kanun; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların zorunlu olarak denetimini kapsamaktadır.

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri beklentilerini karşılamaktan ziyade bu beklentileri aşma düşüncesine dayalı hizmet anlayışı ile hizmet vermekteyiz.

Kaynaklar & Mevzuat

Güncel Yapı Denetim Sistemi, yapı denetim kanunu, yönetmeliği, mevzuatları ve standartlar hakkında bilgi alabilisiniz.

Devamı
Hizmet Bedeli
Hesaplama
Yönetmelik Eki
Formları